الزامات راهبردی تحقق فریضه جهاد تبیین
الزامات راهبردی تحقق فریضه جهاد تبیین

لیلا خدابخشی؛ سعید حسن خانی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 167-203

چکیده
  تغییر راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی از جنگ سخت به جنگ نرم ، با بهره مندی از تاکتیک های تحریم و تحریف با هدف تسلیم ملت ایران در عرصه‌ی نبردِ اراده‌ها و جنگ روایت ‌ها ، ضرورت جهاد تبیین را بیش از پیش نشان ...  بیشتر
رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران
رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران

حمیدرضا قوام ملکی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 119-148

چکیده
  واقعیت‌های آشکاری نشان می‌دهد که طی چهار دهه اخیر هم در تدوین سیاست‌ها و راهبردها و هم در اجرای برنامه‌های توسعه روستایی اشتباهات راهبردی زیادی مرتکب شده‌ایم که به مانعی برای توسعه این مناطق مبدل ...  بیشتر