جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته در اندیشه امام علی (ع)
جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته در اندیشه امام علی (ع)

مرتضی علویان؛ رحمت عباس تبار؛ سعید ذکریاپور سورکوهی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 121-140

چکیده
  شفافیت بعنوان یکی از مفاهیم نوپدید در قرن اخیر مورد توجه بسیاری از دانشمندان بعنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب قرار گرفته است. در پژوهش های اسلامی نیز، تحقیقات زیادی پیرامون تطبیق شاخصه های حکمرانی ...  بیشتر
ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران

احمد کلهری؛ علی محسنی؛ محمد حسن الهی منش

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 99-112

چکیده
  متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را به خود معطوف کرد. حکمرانی خوب برای دوری جستن از نتایج و عواقب حکمرانی بد بوده است، زیرا ...  بیشتر
توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟
توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟

حسین دوست محمدی؛ رضا اختیاری امیری

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1398، ، صفحه 91-123

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه­ ملی و بین­المللی به حیات خود ادامه می­دهد. بی­شک ادامه این روند مستلزم ...  بیشتر