بررسی و مقایسه مولفه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش)
بررسی و مقایسه مولفه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش)

محسن دیانت؛ محمد فرهادی؛ مجتبی عباسی قادی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 119-144

https://doi.org/10.29252/JPS.4.14.119

چکیده
  مقاله حاضر درصدد بررسی و مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش) بوده است. از این منظر داده های پژوهش با استفاده ...  بیشتر
واکاوی عوامل گسترش طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
واکاوی عوامل گسترش طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران

مهدی فدایی مهربان؛ سعید جهانگیری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 123-142

چکیده
  مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون پیدایش این طبقه در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی تا بدان اندازه است که بیشتر اندیشمندان در زمینه های گوناگون ...  بیشتر
نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه
نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه

سعید جهانگیری؛ جهانگیر معینی علمداری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1398، ، صفحه 119-147

چکیده
  DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.5.6 علیرضا علوی تبار از روشنفکران دینی مطرح ایران، متولد 1337 شیراز در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را از دانشگاه اصفهان و دکتری را در رشته خط مشی گذاری ...  بیشتر
توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟
توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟

حسین دوست محمدی؛ رضا اختیاری امیری

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1398، ، صفحه 91-123

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه­ ملی و بین­المللی به حیات خود ادامه می­دهد. بی­شک ادامه این روند مستلزم ...  بیشتر
جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی
جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی

محمدتقی آذرشب؛ رضا آسوده

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 91-105

چکیده
  توسعه سیاسی و جامعه مدنی از جمله موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر در جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب توسعه سیاسی و جامعه مدنی به ...  بیشتر