ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران

احمد کلهری؛ علی محسنی؛ محمد حسن الهی منش

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 99-112

چکیده
  متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را به خود معطوف کرد. حکمرانی خوب برای دوری جستن از نتایج و عواقب حکمرانی بد بوده است، زیرا ...  بیشتر
تاثیر نوسانات بهای نفت بر سیاستگذاری امنیتی ایران(مطالعه موردی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)
تاثیر نوسانات بهای نفت بر سیاستگذاری امنیتی ایران(مطالعه موردی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)

علی محسنی؛ محمد حاجی ملأ علی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1397، ، صفحه 65-81

چکیده
  یکی از عناصر و عوامل مهم تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، نفت و گاز است. بعد از پیدایش نفت در ایران به مرور این ماده خام به عنوان مهمترین مؤلفه تاثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و ...  بیشتر