حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان
حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-22

چکیده
  در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد ونیز یکسان بودن راه ترقی برای آن دو یک اصل اساسی است و بدون شک این به این معناست که به حقوق زنان احترام زیادی گذاشته شده است. از طرفی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه ...  بیشتر
بررسی و مقایسه سیاست خارجی ایران و ترکیه در مورد تحولات سوریه (ابعاد و رویکردها)
بررسی و مقایسه سیاست خارجی ایران و ترکیه در مورد تحولات سوریه (ابعاد و رویکردها)

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1397، ، صفحه 31-47

چکیده
  تحولات اخیر در سوریه بدون تردید سخت ترین چالش داخلی نظام حاکم بر سوریه، تاکنون بوده است. این تحولات بسیاری از سردرگمی کرده است. البته این امر به نقش دولت های منطقه را هم در موضعگیری و نوع برخورد با این ...  بیشتر