مسولیت بین المللی دولت ها در قبال حمایت از تروریسم
مسولیت بین المللی دولت ها در قبال حمایت از تروریسم

محمدحسین بیاتی؛ اصغر ایمانی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 111-130

چکیده
  قوانین و مقررات بین‌المللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروه‌های تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورت‌های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت‌ها ...  بیشتر