الزامات راهبردی تحقق فریضه جهاد تبیین
الزامات راهبردی تحقق فریضه جهاد تبیین

لیلا خدابخشی؛ سعید حسن خانی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 167-203

چکیده
  تغییر راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی از جنگ سخت به جنگ نرم ، با بهره مندی از تاکتیک های تحریم و تحریف با هدف تسلیم ملت ایران در عرصه‌ی نبردِ اراده‌ها و جنگ روایت ‌ها ، ضرورت جهاد تبیین را بیش از پیش نشان ...  بیشتر
ایران و محیط امنیتی تغییر یافته(الزامات و راهبردها)
ایران و محیط امنیتی تغییر یافته(الزامات و راهبردها)

سعید حسن خانی

دوره 5، شماره 19 ، اسفند 1400، ، صفحه 23-62

چکیده
  روندهای جهان کنونی به گونه ای است که الگوهای کنش های متقابل، همواره در حال باز تولید هستند. این امر ایجاد چارچوبی از محدودیت ها و فرصت ها را امکانپذیر می سازد که کشورها و دولت ها باید خود را با آن سازگار ...  بیشتر
راهکارهای تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی در حوزة ارتقای قدرت ‌سازی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
راهکارهای تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی در حوزة ارتقای قدرت ‌سازی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا

سعید حسن خانی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 177-208

چکیده
  در دورة گذار ژئوپلیتیکی هر کشوری بر اساس فعالیت و موفقیت‌های به‌ دست‌ آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می‌کند. هدف اصلی این تحقیق، شناخت راهکارهای بیشینه‌سازی قدرت منطقه‌ای ...  بیشتر