نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق خصوصی واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا می توان با بهره گیری از پتانسیل قواعد فقهی و تطبیق قوانین و مقررات مرتبط با سقط درمانی در کشورهای حوزه اسکامدیناوی استفاده کرده و خلأ های قانونی موجود در مقررات ایران را اصلاح نمود؟ در پاسخ به این سوال می‎توان گفت، به نظر می‌رسد برخلاف مقررات کشور ما که درخصوص بارداری‌های ناخواسته، تجاوز به عنف، نزدیکی با محارم و نظایر آن سکوت پیشه کرده و اجازه سقط درمانی در این خصوص را که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مادر باردار و کل خانواده ایجاد می‌کند نداده است، مقررات کشورهای حوزه اسکاندیناوی با پیش بینی و اجازه سقط جنین در چنین مواردی به حل بسیاری از مشکلات فوق مبادرت نموده‌اند. در عین حال اولویت اصلی و اساسی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای انجام سقط جنین در هر زمانی حتی پس از دمیده شدن روح و امکان ادامه حیات نوزاد در خارج از شکم مادر، «سلامت» مادر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Investigation of Hardship Leading to the Issuance of a Verdict for Treatment-Driven Abortion in the Laws of Iran and Scandinavian Area’s Countries

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Morovvati 1
 • Saeed Mansouri 2
 • Ahmad Shams 3

1 Student private Law, International Kish Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Assistant professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study uses a descriptive-analytical method as well as library resources and well-justified documents to find an answer to this question that whether the potential of the jurisprudential regulations and the adjustment of the rules and regulations related to treatment-driven abortion in the Scandinavian area’s countries can be applied for bridging the legal gaps existing in Iran’s regulations or not? In response and despite our country’s regulations that are silent in regard of the unwanted, rape and incest pregnancies and others of the like and do not allow treatment-driven abortion while they may cause a lot of psychological problems to the mothers and their whole families, the regulations of Scandinavian area’s countries enable the resolving of a great many of the abovementioned problems through predicting and allowing abortion in such cases. In the meanwhile, the main and essential priority in the Scandinavian area’s countries for abortion at any time and even after the ensoulment and with the possibility of the infant’s life continuation outside the womb is the mother’s health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Treatment-driven abortion
 • fetus&rsquo
 • s congenital disorders
 • no-loss
 • no-hardship
 • Iran&rsquo
 • s laws
 • Scandinavia