نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر در‌صدد است نقش تلگرام را در ایجاد تهدیداتی که در سال‌های اخیر امنیت ملی ایران را با خطر مواجه ساخته‌اند مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین سوال اصلی بر این محور قرار دارد که پیام‌رسان تلگرام چگونه امنیت ملی ایران را در سال‌های اخیر با تهدید مواجه ساخته است؟ روش پژوهش توصیفی- تبیینی است و جمع‌آوری داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای، اینترنتی و همچنین انجام پیمایش در سطح نخبگان علمی کشور صورت پذیرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که تلگرام از طریق انتشار شایعات سیاسی و اخبار جعلی، مشروعیت زدایی و ناکارآمد جلوه دادن نظام، تحریک افکار عمومی و ایجاد شکاف میان سطوح جامعه و حاکمیت، سازماندهی آشوب‌ها و گسترش آنها، هماهنگ کردن معترضان و آشوب کنندگان، تشدید اختلافات قومی، فرقه‌ای، مذهبی (تضعیف وحدت ملی)، ایجاد شکاف بین اقلیت‌های قومی با نظام و افزایش گرایش‌های تجزیه طلبانه قومی، تهدید ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و همچنین استفاده گروه‌های تروریستی از این پیام رسان جهت عضوگیری، هماهنگی و برنامه‌ریزی، بیشترین تاثیرات را برامنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Telegram and National Security of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Ekhtiari Amiri 1
  • Mohammad Sadegh Tabei 2
  • Abbas Dehrouyeh 2

1 Assistant Professor of University of Mazandaran

2 University of Mazandaran

چکیده [English]

Telegram has provided a possibility for internal and external players to exploit capacity of this messenger to make some threats against national security. According to that, this research is going to study the role of telegram in creating the various threats against Iran’s national security during the recent years. Therefore, the main question is how telegram has threatened Iran’s national security during recent years? The research method is analytical- explanatory and also doing survey among academic elites of the country. The findings show that telegram through proliferation of political rumors and fake news, delegitimizing and exaggerating inefficiency of the political system, provoking public opinion, creating cap between the society and sovereignty, organizing the riots and developing them, coordinating the protesters and rioters, intensifying the tribal and religious differences, creating gap between the ethnic minorities and the political system, empowering ethnic separatists tendencies, threating the norms and values of the society and also utilizing messenger by the terrorist groups for recruitment, coordination and planning had the most impacts on political, social and cultural security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • internet
  • telegram
  • national security
  • Iran