نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تمایل ایران برای نقش‌آفرینی منطقه‌ای با توجه به عناصری چون موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور و همچنین اتخاذ استراتژی فعال‌سازی گروه‌های غیردولتی خارجی به عنوان بازوهای منطقه ای خودبه گسترش نفوذ و افزایش توان ژئوپلیتیکی ایران منجر شده است. این دلایل، موجب بروز احساس تهدید روزافزون در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و اسرائیل (به عنوان متحدان اصلی آمریکا) گردیده و نیاز به همگرایی را در بین آنان، بیدار نموده است. در این پژوهش، بر آن شده ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، به چه شکل و تا چه اندازه توانسته است بر وضعیت داخلی و رویکرد منطقه ای ایران تاثیر بگذارد. ایالات‌متحده با ادامه راهبرد «مهار» ایران و بکارگیری دیپلماسی «اجبار» در تلاش است تا با هوشمندسازی تحریم ها و حفظ و تنظیم کارآمد آن ها، ایران را در نوعی محاصره سیاسی-اقتصادی و ژئوپلیتیکی نگاه دارد و از امکان رشد و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران جلوگیری به عمل آورَد.. پیامد اعمال تحریم‌ها منجر به تضعیف توان اقتصادی و تشدید چالش مدیریت سیاسی-اقتصادی در داخل ایران و به تبع آن، کاهش توان حمایت ایران از شبکه نیروهای نیابتی خود به عنوان اصلی ترین عامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی این کشور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

United States tools to limit Iran's geopolitical territorialization

نویسنده [English]

  • Farzin Zandi

a

چکیده [English]

Iran's tendency to create a regional map has led to the expansion of Iran's influence and increased geopolitical power due to elements such as the country's geopolitical situation and the adoption of a strategy to activate foreign non-state actors as regional arms. These reasons have created a growing sense of threat among the Persian Gulf states and Israel (as key US allies) and the need for convergence among them. In this study, we sought to answer the question of how and to what extent US sanctions have been able to affect Iran's domestic situation and regional approach. By continuing the strategy of " Containment" Iran and using " Coercive Diplomacy", the United States is trying to keep Iran in a kind of political-economic and geopolitical siege by smartening sanctions and maintaining and effectively regulating them, and the possibility of growth and foreign investment in Iran's economy to prevent. The consequences of imposing sanctions have weakened economic power and intensified the challenge of political-economic management inside Iran, and consequently, reduced the ability of Iran to support its proxy network as the main factor in the geopolitical realm of this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coercive diplomacy
  • containment
  • geopolitical territorialization
  • sanctions
  • Iran
  • USA