نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

2 دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.14.10.4
روابط استراتژیک ایالات متحده با مصر در زمان انور سادات بود که به اوج رسید و پس از مذاکرات صلح در کمپ دیوید (سپتامبر 1978) بود که همکاری‌های نظامی و اقتصادی مصر و آمریکا شدت گرفت و دو کشور روابط نزدیکی برقرار کردند. منافع ایالات متحده در مصر شامل تأمین امنیت اسرائیل و حفظ معاهده صلح 1979، مبارزه با تروریسم و کنترل بنیادگرایی، مقابله با توسعه نفوذ روسیه در مصر و منطقه خاورمیانه، حفظ دروازه ورود آمریکا به منطقه و رهبری آن برجهان عرب و بهبود روابط دوجانبه به ‌منظور حفظ ثبات و توازن قدرت در منطقه و همکاری‌های نظامی می‌ باشد. سؤالی که نگارندگان پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بکارگیری نظریه واقع‌گرایی تدافعی درصدد پاسخ به آن برآمده اند این است که سیاست خارجی آمریکا در قبال مصر پس از روی کار آمدن السیسی چگونه بوده است و آمریکا چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ در پاسخ می‌توان به این نکته اشاره کرد که سیاست خارجی آمریکا بهره­برداری از کشور مصر در جهت منافع خود می­باشد و رویکرد آمریکا دنبال کردن سیاستی دوگانه و همراه با تناقض بوده است؛ آمریکا از یک‌سو شعار دموکراسی خواهی می‌دهد از سویی دیگر به تائید دولت السیسی پرداخت چراکه اولویت اول وی تضمین ثبات و آرامش، حفظ پیمان صلح با اسرائیل و حفظ جایگاه خود در مصر است. روابط ایالات‌متحده و مصر باهدف حفظ ثبات منطقه، حفظ معاهده صلح بین مصر و اسرائیل 1979 و بهبود روابط دوجانبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

US foreign policy towards Egypt after the Al-Sisi coup

نویسندگان [English]

  • seyyed ahmadreza Fayazi 1
  • mohammadreza dehshiri 2

1 Graduate of Regional Studies, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of International Relations Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.

چکیده [English]

US strategic relations with Egypt peaked during the time of Anwar Sadat, and it was after the peace talks at Camp David (September 1978) that military and economic cooperation between Egypt and the United States intensified and the two countries established close ties. US interests in Egypt include securing Israel and maintaining the 1979 peace treaty, fighting terrorism and controlling fundamentalism, countering the expansion of Russian influence in Egypt and the Middle East, maintaining the US gateway to the region and leading the Arab world, and improving bilateral relations. Maintaining stability and balance of power in the region and military cooperation. The question that the authors of the present study have tried to answer with a descriptive-analytical method and using the theory of defensive realism is what was the foreign policy of the United States towards Egypt after Al-Sisi came to power and what are the goals of the United States? In response, it can be pointed out that US foreign policy is to exploit Egypt for its own interests, and that the US approach has been to pursue a dual and contradictory policy; The United States, on the one hand, is calling for democracy, and on the other, endorsing al-Sisi's government, whose first priority is to ensure stability and peace, maintain a peace treaty with Israel, and maintain its position in Egypt. US-Egyptian relations are aimed at maintaining regional stability, maintaining the 1979 Egypt-Israel peace treaty, and improving bilateral relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Sisi coup
  • Russia
  • USA
  • Egypt
  • foreign policy