نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.13.3.5
در سال های منتهی به سال 2020 میلادی، منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا متأثر از برخی عوامل ژئوپلیتیکی مثل تلاش برخی کشورهای عربی برای شکل دهی به یک ائتلاف نظامی عربی آبستن تحولات فراوانی شد که زمینه های تنش و درگیری را در منطقه افزایش داده است. ائتلاف نظامی عربی مورد اشاره که متأثر از زمینه های ژئوپلیتیکی در منطقه طرح ریزی و دنبال می شود، این سئوال را در ذهن ها ایجاد کرده است که تهدیدهای امنیتی برآمده از این تلاش ها علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران چیست و راهبرد نظامی دفاعی ایران در برابر چنین تلاش هایی چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر که برمبنای نظریۀ نو واقع‌گرایی، به شناسایی و تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر این ائتلاف نظامی پرداخته، تلاش کرده است تا متناسب با شرایط موجود به کنکاش در رابطه با مناسب ترین راهبردهای برخورد جمهوری اسلامی ایران در برابر شکل گیری چنین ائتلافی بپردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقامات ایرانی لازم است ضمن افزایش توانمندی های نظامی دفاعی در برابر هر گونه تهدید از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچنین تلاش کنند تا با بهره برداری از فرصت های دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نسبت به کاهش زمینه های تنش در خلیج فارس و اعتمادزایی دوطرفه اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's military defense strategy against the formation of Military-Arabian Coalescence in the Persian Gulf region with an Emphasis on Security

نویسندگان [English]

  • reza rahimi 1
  • Qiuomars Yazdan Panah 2

1 PhD student in Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the years leading up to 2020, the geopolitical regions in South-West Asia, influenced by some geopolitical factors such as the efforts of some Arab countries to form a Military-Arabian Coalescence, has undergone many changes that have increased tensions in the region. The Military-Arabian Coalescence, which is influenced by geopolitical issues in the region, has raised questions of what are the security threats posed by these efforts against the security of the Islamic Republic of Iran, and what should be Iran's military defense strategy against such efforts? Based on the new theory of realism, the present study seeks to identify and analyze the geopolitical factors influencing this military coalescence, and has tried to investigate the most appropriate strategies for the Islamic Republic of Iran's approach to the formation of such a coalition. The results of the present study showed that Iranian officials need to increase their military capabilities in the face of any threat from the Persian Gulf states, as well as try to take advantage of religious, cultural, economic and political opportunities to reduce the tensions in the Persian Gulf and take mutual trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military-Arabian Coalescence
  • Security
  • South-West Asia
  • Geopolitics
  • Military Defense Strategy