نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.13.2.4
 با توجه به تحولات بین­ المللی، دیگر دولت­ها بازیگران اصلی نظام بین ­الملل تلقی نمی­ شوند، علاوه بر دولت­ها سایر بازیگران غیر­رسمی از جمله دانشگاه­ها و سازمان­ های بین­ المللی که بنیانی علمی دارند-از جمله سازمان بهداشت جهانی(WHO)- در سیاست­گذاری­ های جهانی اثرگذار می­ باشند. از جهتی امروزه شاهد تحریم­ های یک­جانبه و چندجانبه علیه کشورهایی چون ایران هستیم و بهره برداری از مکانیسم­ های بین­ المللی برای رفع چنین محدودیت­ هایی بالاخص در وضعیت همه­ گیریِ جهانی کروناویروس بیش از پیش ضروری به نظر می­رسد. از آنجایی که در وضعیتِ پاندمیِ کروناویروس، دولت‌ها ملی عمل می‌کنند اما ویروس مرز نمی‌شناسد لذا اتخاذ یک پلتفرم مبتنی بر همکاری جهانی لازم به نظر می­رسد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی محسوب می­ گردد و از روش کتابخانه­ ای و با استفاده از رویکردهای مختلف جهت تبیین موضوع استفاده می­ شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا به عمده­ترین فرصت­ها و چالش­هایی که «دیپلماسی علم» در اختیار کشورها قرار می­ دهد پرداخته شود؛ نهایتا واکاوی چیستی، چرایی و اهمیت دیپلماسی علم و فناوری برای ایجاد و تقویت سیستم‌های سلامت یکپارچه و نیز ظرفیت‌سازی برای آمادگی در مقابل بحران‌ها، دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات بهداشتی با کیفیت، مهمترین هدف این نگاره در نظر گرفته می­ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technological Technocracy: A Theoretical Representation of "Science and Technology Diplomacy" in the Time of the Corona Epidemic

نویسندگان [English]

  • saeed chehrazad 1
  • maryam fakhrabadi 2
  • fatemeh baee 3

1 PhD in Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Master of International Relations, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Master of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Due to international developments, other governments are no longer considered to be the main actors in the international system, in addition to governments, other informal actors, including universities and international organizations that have a scientific basis. Including the World Health Organization (WHO) - are influential in global policy. In a sense, today we are witnessing unilateral and multilateral sanctions against countries such as Iran, and the use of international mechanisms to remove such restrictions, especially in the context of the global coronavirus epidemic, seems even more necessary. . Since in a coronavirus pandemic situation, governments act nationally but the virus knows no borders, it seems necessary to adopt a platform based on global cooperation. This research is a descriptive-analytical research and library method is used to explain the subject using different approaches. In this research, an attempt is made to address the main opportunities and challenges that "science diplomacy" provides to countries; Finally, the study of what, why and the importance of science and technology diplomacy to create and strengthen integrated health systems as well as capacity building for crisis preparedness, equitable and universal access to quality health services, is considered the most important goal of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and technology diplomacy
  • technocracy
  • science policy
  • global health diplomacy
  • the Corona epidemic