نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.12.10.0
پرسشی که نگارندگان پژوهش پیش‌رو با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با تأسی از اعتراضاتِ انقلابیِ ملت یمن و سقوط حکومتِ مستبد و دست‌نشاندۀ «علی عبدالله‌صالح»، درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده‌اند چنین ترتیب‌بندی شده است که مهم‌ترین چالش‌های رخ نموده در حکومت پسااقتدارگرا منبعث از چه عواملی می‌باشد؟ فرضیه‌ای که از مَعبر پرسش مزبور مطرح شده آن است که تحولات پدیدار شده در فضای پساصالح بیش از هر عامل دیگری منبعث از دخالت‌ نیروهای خارجی و به‌طور خاص اِئتلاف غربی، عَربی، عِبری به‌رهبری ایالات‌متحده و عربستان‌سعودی می‌باشد؛ ایشان در پرتو رقابت‌های راهبردی و تغییر جبهه‌بندی منطقه‌ای (ادعای هلال شیعی)، جبران شکست در عراق و سوریه و همچنین کوشش برای حفظ سازۀ سیاسی کشورهای درحال فروپاشی، موجب شده‌اند تا حکومت جدید یا پسااقتدارگرا با چالش‌های ژرفی از جنس فقدان امنیت در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security, Strategic Crisis, Threat Balance, Geopolitics of Resistance, Yemen.

نویسندگان [English]

  • Sirous khandan 1
  • rashid recabian 2
  • mehrdad alahpour 3

1 Faculty member of Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.

3 Master of International Relations, University of Gilan, Gilan, Iran.

چکیده [English]

The question that the authors of the present study, with a descriptive-analytical approach and the revolutionary protests of the Yemeni people and the overthrow of the despotic Ali Abdullah Saleh government, seeks to answer is why the most important challenges arise from what happened Factors? According to the results of the present study, developments in post-conflict space are more than any other factor stemming from the interference of foreign forces, and in particular the Western, Arab, Arab-led coalition led by the United States and Saudi Arabia, in the light of strategic competition and regional frontal change Compensation in Iraq and Syria, as well as efforts to maintain the political structure of the disintegrating countries, have led the new or post-colonial government to face profound challenges from a lack of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discovering the Yemeni political
  • security crisis from the perspective of the Copenhagen School