تاثیر ارتقاء سیاست گذاری های انرژی های فسیلی در افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران
تاثیر ارتقاء سیاست گذاری های انرژی های فسیلی در افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران

هستی سیف؛ محمدرضا اقارب پرست؛ محمد بهنود

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 117-131

چکیده
  انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی ایفاء می کند، هرگاه انرژی به مقدار کافی در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. سیاست خارجی و سیاست بین الملل تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. ...  بیشتر
پیامدهای حضور چین در خلیج‌فارس بر جمهوری اسلامی ایران
پیامدهای حضور چین در خلیج‌فارس بر جمهوری اسلامی ایران

عطیه سلیمانی؛ محمد قنبری برزیان

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1398، ، صفحه 231-249

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد افزایش حضور و فعالیت جمهوری خلق چین در خلیج‌فارس و به علت نیاز روزافزون به منابع انرژی مانند نفت و گاز برای توسعه اقتصاد و صنعت و به‌علاوه گسترش روابط تجاری با دیگر کشورهای منطقه ...  بیشتر
نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه (2015-2000)
نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه (2015-2000)

سید سعید میرترابی حسینی؛ امید خزایی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 107-132

چکیده
  انرژی دارای ارزش و اهمیت بسیار تعیین کننده‌ای در روابط بین‌الملل می‌باشد و وجود آن در هر منطقه جغرافیایی می‌تواند آن منطقه را تبدیل به عرصه‌ای برای رقابت و کشاکش نموده و صف‌بندی‌ها و آرایش‌های سیاسی ...  بیشتر
استراتژی قدرت‌های بزرگ در قبال انرژی خلیج فارس
استراتژی قدرت‌های بزرگ در قبال انرژی خلیج فارس

حمید صالحی؛ سید محمدرضا موسوی؛ علی اصغر محمدی دارابی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 139-153

چکیده
  منطقه خلیج فارس به دلیل ذخایر عظیم انرژی آن و موقعیت ژئوپلتیکش به مهم‌ترین منطقه جهان تبدیل شده است. بنابر یک راهبرد بین المللی که قدرت جهانی را در اختیار کسانی می‌داند که بر منابع و خطوط انرژی تسلط داشته ...  بیشتر