روش های یادگیری در سیاست گذاری عمومی
روش های یادگیری در سیاست گذاری عمومی

علی اکبر ندائی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 135-160

چکیده
  یادگیری در سیاستگذاری، دارای تاثیر و جایگاه بالایی است. هدف این پژوهه، برشمردن انواع روش های یادگیری بر اساس نظریه انتخاب عقلایی محدود است. یادگیری از سیاست ها چگونه و به چه روش هایی انجام می پذیرد؟ فرض ...  بیشتر