روش های یادگیری در سیاست گذاری عمومی
روش های یادگیری در سیاست گذاری عمومی

علی اکبر ندائی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 135-160

چکیده
  یادگیری در سیاستگذاری، دارای تاثیر و جایگاه بالایی است. هدف این پژوهه، برشمردن انواع روش های یادگیری بر اساس نظریه انتخاب عقلایی محدود است. یادگیری از سیاست ها چگونه و به چه روش هایی انجام می پذیرد؟ فرض ...  بیشتر
تاثیر ارتقاء سیاست گذاری های انرژی های فسیلی در افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران
تاثیر ارتقاء سیاست گذاری های انرژی های فسیلی در افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران

هستی سیف؛ محمدرضا اقارب پرست؛ محمد بهنود

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 117-131

چکیده
  انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی ایفاء می کند، هرگاه انرژی به مقدار کافی در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. سیاست خارجی و سیاست بین الملل تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. ...  بیشتر