نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه (2015-2000)
نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه (2015-2000)

سید سعید میرترابی حسینی؛ امید خزایی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 107-132

چکیده
  انرژی دارای ارزش و اهمیت بسیار تعیین کننده‌ای در روابط بین‌الملل می‌باشد و وجود آن در هر منطقه جغرافیایی می‌تواند آن منطقه را تبدیل به عرصه‌ای برای رقابت و کشاکش نموده و صف‌بندی‌ها و آرایش‌های سیاسی ...  بیشتر
تحول در مفهوم نظم بین الملل
تحول در مفهوم نظم بین الملل

محمدرضا بهادرخانی؛ علی اصغر محمدی دارابی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 89-117

چکیده
  مفهوم نظم بین الملل در نظریات مختلف روابط بین الملل تعاریف متفاوتی را به خود گرفته است. هر کدام از این نظریات بر مبنای مفاهیم هستی شناسی و معرفت شناسی خود تعریف از نظم بین الملل را ارائه می‌دهند. پارادایم ...  بیشتر