محدودیت های دارویی ناشی از تحریم های اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض استانداردهای حقوق بشر بین المللی
محدودیت های دارویی ناشی از تحریم های اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض استانداردهای حقوق بشر بین المللی

سید علی سادات اخوی؛ روح اله ملکی عزین آبادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 21-46

چکیده
  با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از شاخصه‌های اصلی سیاست خارجی آمریکا علیه ایران بوده است؛ اما تحریم‌های سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان ...  بیشتر