استراتژی قدرت‌های بزرگ در قبال انرژی خلیج فارس
استراتژی قدرت‌های بزرگ در قبال انرژی خلیج فارس

حمید صالحی؛ سید محمدرضا موسوی؛ علی اصغر محمدی دارابی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 139-153

چکیده
  منطقه خلیج فارس به دلیل ذخایر عظیم انرژی آن و موقعیت ژئوپلتیکش به مهم‌ترین منطقه جهان تبدیل شده است. بنابر یک راهبرد بین المللی که قدرت جهانی را در اختیار کسانی می‌داند که بر منابع و خطوط انرژی تسلط داشته ...  بیشتر
تحول در مفهوم نظم بین الملل
تحول در مفهوم نظم بین الملل

محمدرضا بهادرخانی؛ علی اصغر محمدی دارابی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 89-117

چکیده
  مفهوم نظم بین الملل در نظریات مختلف روابط بین الملل تعاریف متفاوتی را به خود گرفته است. هر کدام از این نظریات بر مبنای مفاهیم هستی شناسی و معرفت شناسی خود تعریف از نظم بین الملل را ارائه می‌دهند. پارادایم ...  بیشتر