سیاست خارجی ایالات متحده در قبال مصر پس از کودتای السیسی
سیاست خارجی ایالات متحده در قبال مصر پس از کودتای السیسی

سید احمدرضا فیاضی؛ محمدرضا دهشیری

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 221-245

http://dx.doi.org/10.29252/JPS.4.14.221

چکیده
  DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.14.10.4 روابط استراتژیک ایالات متحده با مصر در زمان انور سادات بود که به اوج رسید و پس از مذاکرات صلح در کمپ دیوید (سپتامبر 1978) بود که همکاری‌های نظامی و اقتصادی مصر و آمریکا شدت گرفت و دو ...  بیشتر
بحران آب در خاورمیانه
بحران آب در خاورمیانه

ماهرخ افشار؛ محمدرضا دهشیری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1398، ، صفحه 99-117

چکیده
  DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.4.5 منابع آب به عنوان یک موضوع با اهمیت در صحنه سیاست داخلی کشورها به ویژه در مناطق خشک و کم آب جهان نظیر خاورمیانه از دیرباز مطرح بوده و همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. طبق اعلام مطالعات ...  بیشتر
ماهیت حقوقی- سیاسی خروج آمریکا از برجام
ماهیت حقوقی- سیاسی خروج آمریکا از برجام

اکرم صالحی؛ محمدرضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1398، ، صفحه 133-154

چکیده
  برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی از اتفاقات حقوقی و بین المللی مهم در تاریخ روابط بین الملل در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای محسوب می‌شود. در پی امضای این سند، قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که بر ...  بیشتر
دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین
دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین

محمدرضا دهشیری؛ فریده کریمی مهر

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 133-159

چکیده
  بررسی دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین گواه آن است که کاخ الیزه در تنظیم روابط دیپلماتیک با چین به دنبال تحقق منافع اقتصادی خود و سرمایه گذاری ویژه در چین در بخش‌های مختلف اقتصاد چین از راه تقویت قدرت ...  بیشتر
مخالفت حزب آزادی اتریش با کشور ترکیه (2016 -2008)
مخالفت حزب آزادی اتریش با کشور ترکیه (2016 -2008)

محمدرضا دهشیری؛ احسان جعفری فر

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1397، ، صفحه 79-98

چکیده
  حزب آزادی اتریش با رویکردی ضد اسلامی توانسته است تا توجه مردم و احزاب اصلی را به مسئله مهاجرت و مسلمانان جلب نماید اما آنچه به‌عنوان موضوع قابل‌ توجه و تأمل در رویکرد این حزب وجود دارد مخالفت شدید این ...  بیشتر